- Διαφήμιση -

Μαγνησία: Πρόβατα έφαγαν πάνω από 100 κιλά κάνναβη

Ένα κοπά­δι από πρό­βα­τα μπή­κε σε θερ­μο­κή­πιο έξω από τον Αλμυ­ρό Βόλου στη Μαγνη­σία και έφα­γε μεγά­λη ποσό­τη­τα φαρ­μα­κευ­τι­κής κάν­να­βης, η οποία ξεπερ­νά τα 100 κιλά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.