- Διαφήμιση -

Πορταριά: η πανέμορφη πύλη για το Πήλιο

Κανείς στο Πήλιο δεν προ­σποιεί­ται ότι η Πορ­τα­ριά είναι ένας ανε­ξε­ρεύ­νη­τος παρά­δει­σος. Αν όμως βγεί­τε από τον κεντρι­κό δρό­μο και ακο­λου­θή­σε­τε ένα από τα δεκά­δες καλ­ντε­ρί­μια, θα βρε­θεί­τε σε ένα ορει­νό χωριό με αγρο­τό­σπι­τα, αυλές με μπο­στά­νια, και κοτού­λες που σκα­λί­ζουν ελεύ­θε­ρες το χώμα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.