- Διαφήμιση -

Ποτιστικά Πηλίου — Γιγάντια βράχια μοιάζουν να ξεπηδούν από την θάλασσα

Μια από τις δημοφιλέστερες παραλίες του Πηλίου

Στο νοτιο­α­να­το­λι­κό τμή­μα του Πηλί­ου, η παρα­λία Ποτι­στι­κά εντυ­πω­σιά­ζει όλους όσοι την επι­λέ­γουν για τις καλο­και­ρι­νές βου­τιές τους με τα μεγά­λα βρά­χια, που κατα­λή­γουν στα κατα­γά­λα­να νερά του Αιγαί­ου. Η ψιλή, χρυ­σα­φέ­νια αμμου­διά έχει μήκος 1 χλμ., δεν είναι οργα­νω­μέ­νη με ομπρέ­λες και ξαπλώ­στρες και δια­θέ­τει μόνο ένα beach bar. Στην ακρο­για­λιά υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα για beach volley και πεζο­πο­ρία στο μονο­πά­τι που ξεκι­νά­ει από την παρα­λία και φτά­νει σε εκεί­νη της Μελανής.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Βόλος Πήλιο σήμερα 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.