- Διαφήμιση -

Ανεμοστρόβιλος στο Περτούλι!

Εντυπωσιακό φαινόμενο εν μέσω καύσωνα

Σπά­νιο φαι­νό­με­νο κατα­γρά­φη­κε το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του στο Περ­τού­λι. Σε στιγ­μή πλή­ρους νηνε­μί­ας και με τον υδράρ­γυ­ρο να φλερ­τά­ρει με υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες λόγω καύ­σω­να σηκώ­θη­κε δυνα­τός αέρας και δημιουρ­γή­θη­κε ανεμοστρόβιλος.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τα Τρί­κα­λα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.