- Διαφήμιση -

Μετέωρα — Εδώ που η φύση έφτιαξε το καλύτερο γλυπτό της

Ένα ταξίδι στην απαρχή του χρόνου

Η θέα των πανύψηλων σκουρόχρωμων βράχων προκαλεί δέος. Φωλιασμένα στις κορυφές και στις σπηλιές τους από τον 11ο αιώνα, τα μοναστήρια. Με σχοινιά, με δίχτυα ή με τα γυμνά τους χέρια οι μοναχοί καθιέρωσαν μια παράδοση αιώνων: αναρρίχηση. Σήμερα αναρριχητές από όλον τον κόσμο έρχονται στα Μετέωρα, για να αναμετρηθούν και αυτοί με τους θεόρατους βράχους. Η UNESCO έχει χαρακτηρίσει τα Μετέωρα ως «Διατηρητέο και Προστατευόμενο Μνημείο της Ανθρωπότητας». Το ελληνικό κράτος ως «τόπο ιερό, αναλλοίωτο και απαραβίαστο». Προσθέστε και εσείς το δικό σας χαρακτηρισμό στο «βιβλίο επισκεπτών» των Μετεώρων, που φτάνουν τα 2 εκατομμύρια κάθε χρόνο.

Καλαμπάκα: η πύλη «ανόδου»

Η πόλη-πύλη προς τα Μετέ­ω­ρα. Το εμπο­ρι­κό και του­ρι­στι­κό κέντρο της περιο­χής: εδώ θα βρεί­τε πολ­λά ξενο­δο­χεία, ενοι­κια­ζό­με­να δωμά­τια και ταβέρ­νες που θα φρο­ντί­σουν να κάνουν τις δια­κο­πές σας ονει­ρε­μέ­νες. Κάντε βόλ­τα στην παλιά πόλη (Σπω­τός), η οποία έχει ανα­πλα­στεί. Επι­σκε­φτεί­τε τη μονα­δι­κή στην Ελλά­δα Σχο­λή Ξυλο­γλυ­πτι­κής καθώς και παρα­δο­σια­κά χαλ­κουρ­γεία, όπου θα βρεί­τε σπά­νια χει­ρο­ποί­η­τα χάλ­κι­να είδη.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.