- Διαφήμιση -

Νεραϊδοχώρι Τρικάλων

Ο «παραμυθένιος» χαρακτήρας ενός χωριού, που κάλλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αλπικό θέρετρο.

Το Νεραϊ­δο­χώ­ρι είναι ορει­νό χωριό του νομού Τρι­κά­λων. Είναι χτι­σμέ­νο σε υψό­με­τρο 1.140 μέτρων στις πλα­γιές του Κόζια­κα και απο­τε­λεί έναν από τους πιο ορει­νούς οικι­σμούς του νομού Τρι­κά­λων. Η παλιά του ονο­μα­σία είναι Βετερνίκ.

Το Νεραι­δο­χώ­ρι είναι κτι­σμέ­νο ανά­με­σα στα ψηλά βου­νά Μαρό­σα και Νεράιδα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.