- Διαφήμιση -

Δελφίνι έκανε βόλτες στο γραφικό λιμάνι της Μύρινας

Ένα πανέ­μορ­φο θέα­μα, από­λαυ­σαν χθες οι κάτοι­κοι της Λήμνου. Ένα δελ­φί­νι έκα­νε την εμφά­νι­ση του το από­γευ­μα της Πέμ­πτης (10/3) στο παρα­δο­σια­κό και γρα­φι­κό λιμά­νι της Μύρι­νας και χάρι­σε όμορ­φες εικό­νες σε όσους βρί­σκο­νταν εκεί, απο­θα­να­τί­ζο­ντας αυτή την στιγμή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.