- Διαφήμιση -

Ρένα Βλαχοπούλου: 18 χρόνια χωρίς την αξεπέραστη Κερκυραία ηθοποιό

Ήταν 29 Ιου­λί­ου του 2004, πριν από ακρι­βώς 18 χρό­νια, όταν η Ρένα Βλα­χο­πού­λου άφη­νε την τελευ­ταία της πνοή, αφή­νο­ντας και “φτω­χό­τε­ρο” τον ελλη­νι­κό κινη­μα­το­γρά­φο, τον οποίο δόξα­σε, βάζο­ντας τη δική της υπο­γρα­φή σε μία χρυ­σή εποχή.

Μία ανε­πα­νά­λη­πτη κωμι­κός, ταλα­ντού­χα σόου­γου­μαν και εξαι­ρε­τι­κή τρα­γου­δί­στρια. Γεν­νή­θη­κε το 1923 στην Κέρκυρα…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.