- Διαφήμιση -

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιες αλλαγές έρχονται στο επίδομα θέρμανσης για τα νοικοκυριά

Με τις διε­θνείς τιμές του πετρε­λαί­ου να έχουν τρα­βή­ξει ξανά την ανη­φό­ρα και να κινού­νται  πάνω  από τα 93 ευρώ το βαρέ­λι, βαρύς ανα­μέ­νε­ται να είναι ο λογα­ρια­σμός των νοι­κο­κυ­ριών για τη θέρ­μαν­ση το χειμώνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.