- Διαφήμιση -

Πέθανε ο ακαδημαϊκός Γιώργος Γραμματικάκης

Πέθα­νε σε ηλι­κία 84 ετών, σήμε­ρα το πρωί, Τετάρ­τη 25 Οκτω­βρί­ου, ο πρώ­ην πρύ­τα­νης του Πανε­πι­στη­μί­ου Κρή­της, πρώ­ην ευρω­βου­λευ­τής , συγ­γρα­φέ­ας και πανε­πι­στη­μια­κός δάσκα­λος Γιώρ­γος Γραμματικάκης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.