- Διαφήμιση -

Ακρίβεια: Αυτά είναι τα 233 προϊόντα με μειωμένη τιμή στα σούπερ μάρκετ

Το υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης ανα­κοί­νω­σε ανα­λυ­τι­κά τα 233 προ­ϊ­ό­ντα που συμ­με­τέ­χουν, μέχρι και σήμε­ρα 25 Οκτω­βρί­ου 2023, στη νέα πρω­το­βου­λία «Μόνι­μη Μεί­ω­ση Τιμής», με μειώ­σεις που ξεκι­νούν από 5% και φτά­νουν έως και 23%…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.