- Διαφήμιση -

Μαίρη Χρονοπούλου: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο της μεγάλης ηθοποιού

Συγ­γε­νείς, φίλοι και συνά­δελ­φοι συγκε­ντρώ­θη­καν το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής (13/10) στο σπί­τι της Μαί­ρης Χρο­νο­πού­λου στην Παια­νία για να πουν το τελευ­ταίο αντίο στη μεγά­λη κυρία του ελλη­νι­κού κινηματογράφου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.