- Διαφήμιση -

Νίκος Καζαντζάκης: Τρισάγιο στον τάφο του στο Ηράκλειο 66 χρόνια από τον θάνατό του

Συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα 66 χρό­νια από τον θάνα­το του  σπου­δαί­ου συγ­γρα­φέα και στο­χα­στή, ο οποί­ος έφυ­γε από τη ζωή στις 26 Οκτω­βρί­ου 1957, στο Φράι­μπουργκ της Γερμανίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.