- Διαφήμιση -

«Ασημένιος» ο τεράστιος Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο

Το αση­μέ­νιο μετάλ­λιο στους κρί­κους κατέ­κτη­σε ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας στον έκτο δια­δο­χι­κό τελι­κό της μεγά­λης αθλη­τι­κής καριέ­ρας του σε Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα γυμναστικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.