- Διαφήμιση -

Εθνική Ελπίδων: 6 κρούσματα κορωνοϊού

Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές

Ο κορω­νο­ϊ­ός εξα­κο­λου­θεί να «θερί­ζει» την Εθνι­κή Ελπί­δων, καθώς μετά τα 13 θετι­κά κρού­σμα­τα που ανι­χνεύ­θη­καν σε παί­κτες και μέλη της απο­στο­λής πριν το ματς με την Κύπρο (σ.σ. ο αγώ­νας ανα­βλή­θη­κε), άλλα έξι άτο­μα (τέσ­σε­ρις ποδο­σφαι­ρι­στές και δύο από το τεχνι­κό επι­τε­λείο) βρέ­θη­καν να έχουν προ­σβλη­θεί από τον ιό και τέθη­καν σε καραντίνα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.