- Διαφήμιση -

Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης Βετεράνων: “Χρυσός” ο Μπεντινίδης

Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Εμζάριος Μπεντινίδης

Ο Έλλη­νας παλαι­στής ήταν αστα­μά­τη­τος σε όλη την πορεία στη διορ­γά­νω­ση.  Στον προη­μι­τε­λι­κό ο Μπε­ντι­νί­δης νίκη­σε με τεχνι­κή υπε­ρο­χή (12–0) τον Ουκρα­νό Ιγκόρ Γκά­βρι­λετς και με τον ίδιο τρό­πο ξεπέ­ρα­σε και το εμπό­διο του Τούρ­κου Αλί Βαρόν (12–0).

Στον τελι­κό ο παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής τέθη­κε αντι­μέ­τω­πος με τον Οκτά­βιους Τρέι­βον Μπέ­λα­μι από τις ΗΠΑ. Ο Μπε­ντι­νί­δης τέλειω­σε και τον τρί­το και σημα­ντι­κό­τε­ρο αγώ­να του στην διορ­γά­νω­ση με τεχνι­κή υπε­ρο­χή (10–0) και ανέ­βη­κε στο ψηλό­τε­ρο σκα­λί του βάθρου.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.