- Διαφήμιση -

Παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής: Στην 23η θέση η Δερβίση

Ικανοποιητική εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Δερβίση

Ικα­νο­ποι­η­τι­κή εμφά­νι­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Μαρία Δερ­βί­ση στην πρε­μιέ­ρα του παγκό­σμιου πρω­τα­θλή­μα­τος ρυθ­μι­κής γυμνα­στι­κής, που φιλο­ξε­νεί­ται στην πόλη Κιτα­κιού­σου της Ιαπωνίας.

Η 19χρονη πρω­τα­θλή­τρια συγκέ­ντρω­σε 22,650 β. στην μπά­λα και 20,000 β. στο στε­φά­νι, φτά­νο­ντας τους 42,650 βαθ­μούς στο σύν­θε­το ατο­μι­κό μέχρι στιγ­μής, συγκο­μι­δή που τη φέρ­νει στην 23η θέση της γενι­κής κατά­τα­ξης μετά την ολο­κλή­ρω­ση της πρώ­της ημέ­ρας του προκριματικού.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.