- Διαφήμιση -

Super League 2: Δικαιώθηκε η ΑΕΛ του Κούγια στην προσφυγή της κατά της ΕΠΟ

Στον αέρα το πρωτάθλημα με 9 ομάδες χωρίς άδεια

Το Διαι­τη­τι­κό είχε εκδι­κά­σει στις 28 Σεπτεμ­βρί­ου την προ­σφυ­γή της ΑΕΛ κατά της ΕΠΟ για την από­φα­ση περί αδειο­δό­τη­σης των ομά­δων της Football League που προ­βι­βά­στη­καν στη Superleague Η ΠΑΕ ΑΕΛ είχε κάνει και αίτη­μα περί έκπτω­σης των μελών της Επι­τρο­πής Εκτά­κτων Θεμά­των, που είναι στο ΔΣ της ΕΠΟ και δη του προ­έ­δρου Πανα­γιώ­τη Δημη­τρί­ου, του αντι­προ­έ­δρου Στέρ­γιου Αντω­νί­ου και του ταμία, Κλέ­αρ­χου Τζαφέρη.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.