- Διαφήμιση -

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα ξεπέρασε την Κύπρο, ανέβηκε στη 16η και… πλησιάζει τη 15η θέση

Με τη νίκη του ΠΑΟΚ στη Δανία «σκαρφάλωσε» στη 16η θέση της UEFA

Ο Ολυ­μπια­κός μπο­ρεί να μην κατά­φε­ρε να δώσει βαθ­μούς στη χώρα μας, καθώς ηττή­θη­κε στη Φραν­κφούρ­τη από την Άιντραχτ, αλλά με τη νίκη του ΠΑΟΚ με 1–2 στη Δανία, το ελλη­νι­κό ποδό­σφαι­ρο «σκαρ­φά­λω­σε» θέσεις στον βαθ­μο­λο­γι­κό πίνα­κα της UEFA, βάζο­ντας από κάτω την Κύπρο και πλη­σιά­ζο­ντας σε από­στα­ση… ανα­πνο­ής Τσε­χία και Κροατία!

Μετά τα απο­τε­λέ­σμα­τα του τρι­η­μέ­ρου στις ευρω­παϊ­κές διορ­γα­νώ­σεις, η Ελλά­δα είναι πια σε από­στα­ση… ανα­πνο­ής από Τσε­χία και Κροατία!

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.