- Διαφήμιση -

Ένα μπλε-ηλεκτρίκ θαύμα στο νότιο Αιγαίo: Βόλτα με φουσκωτό στη Γαλάζια Σπηλιά του Καστελόριζου

Στη νοτιο­α­να­το­λι­κή άκρη του Καστε­λό­ρι­ζου, στο νησί των Δωδε­κα­νή­σων που είναι γνω­στό και ως Μεγί­στη, ένα από­κο­σμο σπή­λαιο μοιά­ζει με τοπίο βγαλ­μέ­νο από όνει­ρο που λαμπο­κο­πά ένα έντο­νο μπλε χρώ­μα σχε­δόν κάτω από τη στάθ­μη της θάλασσας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.