- Διαφήμιση -

To φιστίκι Αιγίνης ψηφίστηκε ως καλύτερος ξηρός καρπός στον κόσμο

Όπως και το 2022, έτσι και το 2023, το φιστί­κι Αιγί­νης σύμ­φω­να με τον παγκό­σμιο Άτλα­ντα τρο­φί­μων tasteatlas.com, ανα­δεί­χθη­κε ως ο καλύ­τε­ρος ξηρός καρ­πός στον κόσμο, συγκε­ντρώ­νο­ντας βαθ­μο­λο­γία 4,7, αφή­νο­ντας πίσω του φιστί­κια που καλ­λιερ­γού­νται εκα­το­ντά­δες ή και χιλιά­δες χρό­νια όπως του Gaziantep στην Τουρ­κία και του Bronte στη Σικελία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.