- Διαφήμιση -

Περισσότεροι από 32 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2023

Ξεπέ­ρα­σαν τα 32,7 εκα­τομ­μύ­ρια οι του­ρί­στες που επι­σκέ­φθη­καν πέρυ­σι τη χώρα μας, με απο­τέ­λε­σμα οι εισπρά­ξεις από τον του­ρι­σμό να αγγί­ξουν τα 20,5 δισ. ευρώ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.