- Διαφήμιση -

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση αύριο 21 Μαΐου

Νέα 24ωρη πανυ­παλ­λη­λι­κή απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση στις 21 Μαΐ­ου 2024 έχει απο­φα­σί­σει το Γενι­κό Συμ­βού­λιο της ΑΔΕΔΥ, μετά την απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση της 28ης Φεβρουαρίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.