- Διαφήμιση -

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας από την Κυριακή — Ποιο είναι το θερινό ωράριο

Άλλη μια αλλα­γή μετά από αυτή της αλλα­γής ώρας έρχε­ται καθώς έχου­με μπει στην άνοι­ξη και την Κυρια­κή σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κή διά­τα­ξη από το 1996, μπαί­νου­με στην θερι­νή περί­ο­δο για τις ώρες κοι­νής ησυχίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.