- Διαφήμιση -

Ώρες κοινής ησυχίας: Ποιες είναι οι διαφορές από 01 Οκτωβρίου

Άλλα­ξαν από την 1η Οκτω­βρί­ου οι ώρες κοι­νής ησυ­χί­ας, καθώς μπαί­νου­με στην χει­με­ρι­νή περίοδο.

Από τις 15:30 έως τις 17:30 και από τις τις 22:00 έως τις 07:30 οι πολί­τες θα πρέ­πει να προ­σαρ­μό­ζο­νται στους κανό­νες κοι­νής ησυχίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.