- Διαφήμιση -

Πλαφόν στο ελαιόλαδο έβαλαν τα σούπερ μάρκετ: Τρία με τέσσερα μπουκάλια αυστηρά, ανάλογα με τα λίτρα

Ο «υγρός χρυ­σός», όπως έχει εξε­λι­χθεί το ελαιό­λα­δο, αρχί­ζει να λεί­πει από τα ράφια και ελλη­νι­κό σού­περ μάρ­κετ έβα­λε «κόφτη» στα τεμά­χια που μπο­ρεί να αγο­ρά­σει ο καταναλωτής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.