- Διαφήμιση -

Πρωτομαγιά: Πότε πέφτει και πότε μεταφέρεται φέτος η υποχρεωτική αργία

Μία από τις μεγά­λες αργί­ες που παρα­λύ­ουν τα πάντα είναι η Πρω­το­μα­γιά. Φέτος η Πρω­το­μα­γιά πέφτει την Μεγά­λη Εβδο­μά­δα και ήταν βέβαιο ότι θα μετα­φερ­θεί. Πότε όμως; Την απά­ντη­ση έδω­σε σήμε­ρα η υπουρ­γός Εργα­σί­ας Δόμνα Μιχαηλίδου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.