- Διαφήμιση -

Τέμπη: Παρέμβαση εισαγγελέως Αρείου Πάγου – «Να ερευνηθούν άμεσα όλες οι καταγγελίες»

Την ενδε­λε­χή έρευ­να κάθε καταγ­γε­λί­ας και υπο­μνή­μα­τος που έχει κατα­τε­θεί από την πλευ­ρά των συγ­γε­νών των θυμά­των στην τρα­γω­δία των Τεμπών ζητά με έγγρα­φη παραγ­γε­λία της, η Εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Γεωρ­γία Αδει­λί­νη προς την Προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Εφε­τών Λάρισας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.