- Διαφήμιση -

Σε διαρκή πτώση οι γεννήσεις στην Ελλάδα

Στη χώρα μας η φθί­νου­σα πορεία των γεν­νή­σε­ων ξεκί­νη­σε από τη δεκα­ε­τία του 1980 και συνε­χί­ζε­ται ‑αν και με διακυμάνσεις‑, ενώ η αυξη­τι­κή πορεία των θανά­των ξεκί­νη­σε πολύ νωρί­τε­ρα, από τις αρχές της πρώ­της μετα­πο­λε­μι­κής δεκαετίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.