- Διαφήμιση -

Επανακαμέτρηση ψήφων ζητά ο δήμαρχος στον Παλαμά, που πνίγηκε από τις πλημμύρες

Έντε­κα ψήφοι έκρι­ναν το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα στον Δήμο Παλα­μά Καρ­δί­τσας, με τον νυν δήμαρ­χο να ζητά επα­να­κα­τα­μέ­τρη­ση των ψήφων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.