- Διαφήμιση -

Στις κάλπες 120.000 μηχανικοί του ΤΕΕ — Πού γίνεται η ψηφοφορία και πότε θα ολοκληρωθεί

Στις κάλ­πες προ­σέρ­χο­νται σήμε­ρα Κυρια­κή (19/5) περί­που 120.000 Μηχα­νι­κοί για τις εκλο­γές του Τεχνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ελλάδας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.