- Διαφήμιση -

Συλλήψεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στη Θεσσαλονίκη υπό το φόβο επεισοδίων στο ντέρμπι Άρη-ΠΑΟΚ

Πάντα ένα ποδο­σφαι­ρι­κό ντέρ­μπι προ­κα­λεί την κινη­το­ποί­η­ση των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων, ωστό­σο αυτό που συμ­βαί­νει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη από το βρά­δυ της Τετάρ­της είναι πρωτόγνωρο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.