- Διαφήμιση -

Το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Το δικό του μήνυ­μα σε όλους τους αξιω­μα­τι­κούς, υπα­ξιω­μα­τι­κούς και στρα­τιώ­τες των ενό­πλων δυνά­με­ων της χώρας επ’ευκαιρία της επε­τεί­ου της 28ης Οκτω­βρί­ου έστει­λε ο αρχη­γός ΓΕΕΘΑ, στρα­τη­γός Κων­στα­ντί­νος Φλώρος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.