- Διαφήμιση -

Δημόσιο: Όλες οι αυξήσεις σε βασικούς μισθούς και επιδόματα

Αυξή­σεις κατά 70 ευρώ τον μήνα στους μικτούς βασι­κούς τους μισθούς θα λάβουν από την 1η Ιανουα­ρί­ου 2024 περί­που 663.000 υπάλ­λη­λοι και λει­τουρ­γοί του Δημο­σί­ου, καθώς θα τεθούν σε ισχύ οι δια­τά­ξεις του ν. 5045/2023 για τις αλλα­γές στα μισθο­λό­για του δημο­σί­ου τομέα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.