- Διαφήμιση -

Πώς μοιράζονται 352 εκατ. ευρώ της έκτακτης ενίσχυσης — Συνολικά 2,3 εκατoμμύρια οι δικαιούχοι

Παρό­τι η χρο­νιά ήταν εκλο­γι­κή και φυσι­κές κατα­στρο­φές με κόστος στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό η οικο­νο­μία υπε­ρα­πέ­δω­σε και αυτό έχει αντα­νά­κλα­ση στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, δήλω­σε ο Κ. Χατζηδάκης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Οικο­νο­μία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.