- Διαφήμιση -

«Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι»: Νέα αύξηση στην τιμή του ψωμιού

Το «ψωμί ψωμά­κι» θα πουν οι κατα­να­λω­τές, καθώς σημειώ­θη­κε νέα αύξη­ση στην τιμή του. Ειδι­κό­τε­ρα, το κιλό της πιο απλής μορ­φής του ψωμιού «αγγί­ζει» ακό­μα και τα 3 ευρώ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.