- Διαφήμιση -

H Σφαγή της Χίου. Σαν σήμερα πριν 202 χρόνια

Σαν σήμε­ρα  30 Μαρ­τί­ου 1822, πριν 202 χρό­νια άρχι­σαν οι Σφα­γές της Χίου, που κρά­τη­σαν πάνω από τρείς μήνες, όπου οι Οθω­μα­νοί — Τούρ­κοι στην ουσία εξα­φά­νι­σαν κάθε ανθρώ­πι­νη παρου­σία στο νησί…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.