- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα: 10 Ιουνίου 1944 — Η σφαγή του Διστόμου — Ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα των Ναζί

Οι Ναζί κατα­κτη­τές κατα­στρέ­φουν το Δίστο­μο και σκο­τώ­νουν 218 κατοί­κους του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.