- Διαφήμιση -

Γερολιμένας, ο γραφικός οικισμός της Μάνης με τα κρυστάλλινα νερά

Ο Γερο­λι­μέ­νας, ανή­κει στο δήμο Ανα­το­λι­κής Μάνης, του νομού Λακω­νί­ας και είναι κτι­σμέ­νος σε υψό­με­τρο 8 μέτρων, στο νότιο άκρο της Μάνης στο μυχό ενός ομώ­νυ­μου όρμου, του τρί­του επι­μέ­ρους βορειο­δυ­τι­κά του ακρω­τη­ρί­ου του Ταινάρου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.