- Διαφήμιση -

Αγία Βαρβάρα: Στον εισαγγελέα ο πρώην σύζυγος της 64χρονης

Οικονομικές οι διαφορές τους

Ο πρώ­ην σύζυ­γος της 64χρονης που δολο­φο­νή­θη­κε το βρά­δυ της Πέμ­πτης, έξω από το σπί­τι της στην Αγία Βαρ­βά­ρα οδη­γεί­ται αυτή την ώρα στον εισαγγελέα.

Ο 75χρονος παρα­δό­θη­κε χθες το από­γευ­μα στις αρχές δηλώ­νο­ντας ότι «την σκό­τω­σε για οικο­νο­μι­κούς λόγους και μεγά­λες οικο­νο­μι­κές διαφορές».

Ο δρά­στης πυρο­βό­λη­σε θανά­σι­μα στον λαι­μό και τον ώμο την 64χρονη, έξω από το σπί­τι της, στη συμ­βο­λή των οδών Αιό­λου και Πραξιτέλους.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebok:

Η Αγία Βαρ­βά­ρα σήμερα

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.