- Διαφήμιση -

Μελβούρνη: Οι ομογενείς τίμησαν τον Αγιο Νεκτάριο

 

Ο Αρχιε­πί­σκο­πος Αυστρα­λί­ας κ. Μακά­ριος προ­έ­τρε­ψε τους πιστούς της ενο­ρί­ας Αγί­ου Νεκτα­ρί­ου στο προ­ά­στιο Fawkner της Μελ­βούρ­νης να μιμη­θούν το παρά­δειγ­μα και τις αρε­τές του Αγί­ου. Ιδιαί­τε­ρα  να εστιά­σουν  στην ταπει­νό­τη­τα με την οποία υπέ­με­νε τις δοκι­μα­σί­ες του και την προ­θυ­μία με την οποία απο­δε­χό­ταν το θέλη­μα του Θεού στη ζωή του.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.