- Διαφήμιση -

Έρχονται 42άρια — Σε επιφυλακή για καύσωνα και πυρκαγιές

Νέο κύμα ζέστης και ασυ­νή­θι­στα υψη­λών για την επο­χή θερ­μο­κρα­σιών, ανα­μέ­νε­ται να πλή­ξει τη χώρα από την επό­με­νη εβδο­μά­δα σύμ­φω­να με τους μετε­ω­ρο­λό­γους, με τον υδράρ­γυ­ρο να ξεπερ­νά ακό­μη και τους 40 βαθ­μούς Κελσίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.