- Διαφήμιση -

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ – Έρχονται καταιγίδες, άνεμοι και βουτιά θερμοκρασίας

Επι­δεί­νω­ση ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σει ο και­ρός στη χώρα το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, σύμ­φω­να με έκτα­κτο δελ­τίο που εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία (ΕΜΥ)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Ελλά­δα σήμε­ρα Greece today

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.