- Διαφήμιση -

Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο — Έρχεται έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Για νέα επι­δεί­νω­ση του και­ρού τις επό­με­νες ώρες και κυρί­ως από αύριο Τετάρ­τη 22/11 προει­δο­ποιούν οι μετε­ω­ρο­λό­γοι, κάνο­ντας λόγο για έντο­να φαι­νό­με­να που θα διαρ­κέ­σουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Στε­ρεά Ελλά­δα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.