- Διαφήμιση -

Έκτορας Βασίλη: Ο μικρός Κύπριος που έγινε θρύλος στην Αυστραλία

"Έφυγε" πολύ νωρίς, αλλά άφησε ιστορία!

Ένα παι­δί που πέθα­νε την ημέ­ρα της γιορ­τής του και έγι­νε θρύ­λος της Αυστρα­λί­ας. Τι συνέ­βη, όμως, στο άτυ­χο, αυτό, αγόρι;

Ο Έκτο­ρας Βασί­λη ήταν παι­δί Κύπριων μετα­να­στών της Αυστρα­λί­ας και έζη­σε πριν από περί­που έναν αιώ­να. Η οικο­γε­νειά του δια­τη­ρού­σε ένα κατά­στη­μα στην πόλη της Βρι­σβά­νης, όπου και έμεναν.

Ο ιδιος, ο Έκτο­ρας υπο­στή­ρι­ζε ένθερ­μα τους Αυστρα­λούς στρα­τιώ­τες που είχαν κατα­τα­γεί στην 1η Αυστρα­λια­νή Αυτο­κρα­το­ρι­κή Δύνα­μη. Τόσο μάλι­στα, που τα χρή­μα­τα από το χαρ­τζι­λί­κι του, δεν τα ξόδευε για τον εαυ­τό του, αλλά αγό­ρα­ζε δώρα για τους τραυ­μα­τι­σμέ­νους στρα­τιώ­τες που επέ­στρε­φαν στην Αυστρα­λία. Τους έπαιρ­νε λου­λού­δια, σκο­κο­λά­τες, τσι­γά­ρα και ό,τι άλλο μπο­ρού­σε με τα λίγα χρή­μα­τά του, που έβγα­ζε που­λώ­ντας εφημερίδες…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.