- Διαφήμιση -

Έχει κάνει τους Βέλγους να παραμιλάνε με τα σοκολατάκια της

Η Θεσσαλονικιά Μίνα Αποστολίδη πλάθει «ελληνικά» σοκολατάκια

Η εθι­στι­κή ChocoRola της είναι ίσως μία από τις καλύ­τε­ρες εκδο­χές μερέ­ντας που έχου­με δοκι­μά­σει, μια μετα­ξέ­νια λιχου­διά με μέλι και σκού­ρα σοκο­λά­τα. Όλες αυτές οι σοκο­λα­τέ­νιες δημιουρ­γί­ες έχουν προ­κύ­ψει από αγνό ταλέ­ντο και θέλη­ση, αφού η Μίνα Απο­στο­λί­δη δεν έχει σπου­δά­σει σε κάποια σχο­λή ζαχα­ρο­πλα­στι­κής, δεν έχει πτυ­χία και περγαμηνές.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.