- Διαφήμιση -

Βοτανικό Πάρκο Cyherbia — Ένας λαβύρινθος διασκέδασης για όλους

Ο πλούτος της φύσης, η γαλήνη, τα αρώματα και η ομορφιά των βοτάνων της Κύπρου

To CyHerbia Botanical Park & Labyrinth βρί­σκε­ται στο χωριό Αυγό­ρου της ελεύ­θε­ρης επαρ­χί­ας Αμμο­χώ­στου και είναι ένα πάρ­κο που συν­δυά­ζει τη μάθη­ση με τη διασκέδαση!

Συγκε­κρι­μέ­να ο χώρος του πάρ­κου απο­τε­λεί­ται από εννέα υπέ­ρο­χους βοτα­νι­κούς κήπους, ένα δάσος μέσα στο οποίο τα ενδη­μι­κά δέντρα και οι θάμνοι σχη­μα­τί­ζουν το νησί της Κύπρου και επί­σης το πρώ­το και μονα­δι­κό λαβύ­ριν­θο (2000 τ.μ.) στην Κύπρο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.