- Διαφήμιση -

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Εξιτήριο από το νοσοκομείο George Washington

...καθώς κρίθηκε από τους θεράποντες ιατρούς ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία

«Είμαι στην ευχά­ρι­στη θέση να ανα­κοι­νώ­σω ότι ο Πανα­γιό­τα­τος πνευ­μα­τι­κός μας πατέ­ρας εξήλ­θε του νοσο­κο­μεί­ου. Είναι καλά στην υγεία του και θα συνε­χί­σει κανο­νι­κά το πρό­γραμ­μα της επί­ση­μης επί­σκε­ψής του», ανέ­φε­ρε ο κ. Ελπι­δο­φό­ρος, ενώ είχε εμφα­νι­στεί το ίδιο καθη­συ­χα­στι­κός, με δηλώ­σεις του στον «Εθνι­κό Κήρυ­κα», λίγες ώρες νωρίτερα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.