- Διαφήμιση -

Αφίσες στους δρόμους της Βοστώνης με τον μαραθωνοδρόμο Στυλιανό Κυριακίδη

Η Αθλητική Ομοσπονδία Βοστώνης τιμά την μνήμη του Στέλιου Κυριακίδη

Εν όψει του Μαρα­θω­νί­ου της Βοστώ­νης που ανα­βλή­θη­κε τον Απρί­λιο και θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί φέτος στις 11 Οκτω­βρί­ου, η Αθλη­τι­κή Ομο­σπον­δία Βοστώ­νης (B.A.A.) τιμά την μνή­μη του Στέ­λιου Κυρια­κί­δη, του απροσ­δό­κη­του και θρυ­λι­κού νικη­τή του Μαρα­θω­νί­ου της Βοστώ­νης το 1946, απει­κο­νί­ζο­ντάς τον σε μεγά­λες αφί­σες στην πόλη της Βοστώ­νης και στη δια­δρο­μή του Μαραθωνίου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.