- Διαφήμιση -

Τελετάρχης στην παρέλαση Νέας Υόρκης ο πρωταθλητής του NFL Γιώργος Καρλαύτης

Ο Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νός αθλη­τής των πρω­τα­θλη­τών του NFL, Κάν­σας Σίτυ Τσι­φς, Γιώρ­γος Καρ­λαύ­της (George Karlaftis) θα είναι ο Μεγά­λος Τελε­τάρ­χης της παρέ­λα­σης στην 5η Λεω­φό­ρο, δίνο­ντας μια δια­φο­ρε­τι­κή νότα στη φετι­νή εκδήλωση.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.